Đang gửi...

Nhân sự chủ chốt

Tổng giám đốc

Tổng giám đốc

MRS. ĐỖ THỊ MỸ HẠNH

Cử nhân kinh tế

Giám đốc đào tạo

Giám đốc đào tạo

MR. ĐẶNG THÁI QUÝ

Chuyên gia đào tạo, huấn luyện

NGUYỄN TẤT QUÂN

MR. NGUYỄN TẤT QUÂN

Thạc sỹ phát triển quan hệ quốc tế

Giám đốc truyền thông

MR. LÊ NAM KHÁNH

Cử nhân CNTT

Giám đốc kinh doanh

MRS. ĐÀO THỊ THU HƯƠNG

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Giám đốc tài chính

MRS. NGUYỄN BÍCH LIÊN

Thạc sỹ tài chính

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

MR. PHAN VĂN NGỌC

Cử nhân quốc tế Úc tại Đại học Canberra. Nghiên cứu phát triển Châu Úc. Tiến sĩ tại đại học Luân Đôn Vương quốc Anh ngành Kinh tế học.

MR. TOM CAO

MR. TOM CAO

Chuyên gia công nghệ và xây dựng Hoa Kỳ

President Vi Development, Inc

MR. FRANCOIS TRANS

MR. FRANCOIS TRANS

President & CEO ViNetworks

CEO tại Sapphire Communications

Chủ tịch, sáng lập Satellite Integrated Electronics (SIE)

MR. NGUYỄN ĐỨC THÀNH

MR. NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Chủ tịch Hội đồng Truyền thông và Phát triển nguồn lực Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người Cao Tuổi Việt Nam.

Giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường của Học viện diễn viên điện ảnh Hollywood Hoa Kỳ

MICVIET MEDIA - Hướng đến các chuẩn mực toàn cầu.

Liên hệ với chúng tôi