Đang gửi...

Chuyên viên Xây dựng Dự án truyền thông

1. Mô tả công việc

- Tìm hiểu thông tin         

- Xây dựng ý tưởng hoạt động của dự án

- Hoàn thiện format dự án

- Điều phối triển khai các hoạt động của dự án

- Báo cáo kết quả của dự án

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp và công ty.

2. Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm xây dựng, điều phối và quản lý các dự án trong lĩnh vực truyền thông, y tế, đào tạo, an toàn thực phầm, dinh dưỡng, sức khỏe.

- Kinh nghiệm phối hợp với các đối tác, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài.

- Kỹ năng viết ở trình độ cao.

- Tư duy logic, khả năng bao quát vấn đề tốt.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả của chiến dịch truyền thông.

- Kỹ năng lập kế hoạch và giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo MS Office.

MICVIET MEDIA - Hướng đến các chuẩn mực toàn cầu.

Liên hệ với chúng tôi