Đang gửi...

Nhân Viên Phát Triển Truyền Thông

Mô tả công việc:

  • Phụ trách việc tìm kiếm và thuê vị trí lắp đặt các màn hình quảng cáo LCD, Digital Poster, Giant Poster tại các Trung tâm thương mại, Chung cư căn hộ, Coffee Shop và các khu vực tiềm năng khác.
  • Thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác.
  • Thường xuyên gặp gỡ, chăm sóc đối tác tận tụy, chân thành để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu bền và ngày càng phát triển.
  • Giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác với đối tác gồm Nghiệm thu, thanh lý, thanh toán, công nợ, xin phép nội dung quảng cáo và các phát sinh khác.
  • Phối hợp với các phòng ban khác trong việc quản lý vận hành, chăm sóc, kiện toàn hệ thống quảng cáo được phụ trách.
  • Mạnh dạn nghiên cứu, phát triển những hệ thống quảng cáo mới mẽ, tiềm năng trong tương lai cũng như tăng cường đề xuất, kiến nghị để giúp tăng thêm chất lượng Hệ thống quảng cáo hiện tại của Công ty.
  • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
  • Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

MICVIET MEDIA - Hướng đến các chuẩn mực toàn cầu.

Liên hệ với chúng tôi