Đang gửi...

Quản lý dự án truyền thông

Mô tả công việc

1. Mô tả công việc         

- Phân tích thị trường, đề xuất dịch vụ.           

- Trực tiếp xây dựng và/hoặc điều phối, kết nối các bộ phận xây dựng nội dung/ đề án/ format cho các dự án.

- Tham gia và/hoặc điều phối/kết nối với các bộ phận trong việc lập kế hoạch, ngân sách (tổng thể và chi tiết) cho các dự án.

- Thuyết trình về dự án với các cơ quan quản lý, nhà tài trợ và khách hàng.

- Cùng Khối Kinh doanh làm việc với các khách hàng, nhà tài trợ trong việc giải đáp các vấn đề liên quan tới quyền lợi của khách hàng, nhà tài trợ khi tham gia dự án.

- Cùng nhóm Tổ chức điều phối trong việc tổ chức triển khai các hoạt động của dự án.

- Đào tạo nội bộ cho nhân viên trong bộ phận và Công ty về dự án.

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và công ty.

2. Yêu cầu công việc     

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành về báo chí, truyền thông, marketing hoặc các ngành xã hội có liên quan.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và làm việc độc lập,

- Thành thạo các ứng dụng của MS Office.

- Có khả năng viết và sử dụng ngôn ngữ tốt.

- Tư duy logic

- Chủ động, trách nhiệm, cẩn thận, chi tiết trong công việc.

- Kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các dự án cộng đồng về giáo dục, y tế và thể thao là lợi thế

MICVIET MEDIA - Hướng đến các chuẩn mực toàn cầu.

Liên hệ với chúng tôi