Đang gửi...
Tư vấn và quản lý chiến lược truyền thông thương hiệu
Định dạng công chúng mục tiêu
01

Định dạng công chúng mục tiêu

Người truyền thông muốn thực hiện công việc truyền thông thì trước hết phải  xác định rõ đối tượng cần truyền thông tin là ai. Công chúng có thể là những khách mua tiềm tàng các sản phẩm của doanh nghiệp, những người sử dụng hiện thời, những người quyết định, hoặc những người gây ảnh hưởng. Công chúng mục tiêu có thể là những cá nhân, những nhóm người nào đó. Công chúng mục tiêu  sẽ ảnh hưởng quan trọng đến những quyết định của người truyền thông về : nói cái  gì, nói như thế nào, nói khi nào, nói ở đâu và nói với ai.

Xác định mục tiêu truyền thông
02

Xác định mục tiêu truyền thông

Một khi đã xác định được công chúng mục tiêu và những đặc điểm của nó, thì  người truyền thông marketing phải quyết định về những phản ứng đáp lại mong  muốn của công chúng. Tất nhiên phản ứng đáp lại là làm cho người mua mua hàng  và hài lòng. Nhưng hành vi mua hàng là kết quả cuối cùng của một quá trình rất dài  để thông qua quyết định của người tiêu dùng. Người truyền thông marketing cần  biết cách làm thế nào để đưa công chúng mục tiêu lên trạng thái sẵn sàng mua cao  hơn.

Thiết kế thông điệp
03

Thiết kế thông điệp

Sau khi đã xác định được đáp ứng mong muốn của người mua, tiếp theo cần  thiết kế một thông điệp có hiệu quả. Một cách lý tưởng, theo mô hình AIDA một  thông điệp phải gây được sự chú ý (attention), tạo được sự quan tâm (interest), khơi  dậy được mong muốn (desire) và thúc đẩy được hành động (action). Trong thực tế,  ít có thông điệp nào đưa người tiêu dùng đi trọn vẹn từ trạng thái biết đến hành vi  mua, nhưng cấu trúc AIDA đưa ra được những tiêu chuẩn đáng mong muốn.

MICVIET MEDIA - Hướng đến các chuẩn mực toàn cầu.

Liên hệ với chúng tôi